preklad-translation-traduzione

Jazyky a ceny

Ceny za preklad sú kalkulované na základe počtu Normostrán v pôvodnom dokumente.

slovenský jazyk →
 anglický jazyk 11 € / NS

český jazyk  anglický jazyk  11 € / NS

nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk  slovenský jazyk  8 € / NS

nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk český jazyk  8 € / NS